STUDENTS

PREFECTS' COUNCIL

CURRENT YEAR

CURRENT YEAR

Prefects' Council September 2018 - January 2019


 

Head Prefect

Chew Chun Hin Marcus   6B

 
 

Second Head Prefect

Hong Sum Ho Angus   6B

   

Second Head Prefect

Wong Hon Yin Edward  6C

     

Head Patrol Prefect

Li Kei Yin Brandon   5A

   

Head Patrol Prefect

Sun Bolin   5A

     

Secretary

Chan Hei Chun Adrian   5B

   

Secretary

Pau Wesley Dai   5E

     

Treasurer

Wong Kin Man Percy   5F

   

Public Relations

Yeung Lai Hang Chris   5F